O Gavranu

 Klub knjige i umetnosti – Gavran je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Smederevu koja se bavi razvojem i promovisanjem kulture i umetnosti kroz prevodilački, istraživački i izdavački rad.

Rad kluba Gavran je prevashodno usredsređen na poznata, manje poznata i (gotovo) nepoznata dela angloameričke književnosti 18. i 19. veka koja dosad nisu bila prevođena na srpski jezik, kao i dela čiji su postojeći prevodi na srpski jezik zastareli ili neadekvatni (u pogledu književnog kvaliteta prevoda, pratećih informacija i kritičkog aparata).

Naš osnovni cilj je da, kroz izdavačku delatnost, ponudimo srpskoj čitalačkoj publici kvalitetne prevode ovih književnih dela i na taj način popunimo praznine u tradiciji prevodne književnosti na srpskom jeziku.

 

Zašto neprofitno

Kako se pokazalo poslednjih godina, pa i decenija, u potrošački nastrojenom društvu našeg doba i njegovoj industriji nema mesta za entuzijaste ni posla od kog bi mogli da žive pristojno. Pored toga što nema mesta, nema se izgleda više ni vremena da se stvari rade ozbiljno, posvećeno i kvalitetno – što bi se reklo: pošteno – jer je za takav rad potrebno mnogo vremena, a vreme je novac. A novac je postao i sredstvo i cilj.

Izdavačka industrija u ovom smislu nije izuzetak. O tome koliko je knjiga obezvređena svedoči put koji smo za manje od decenije prešli u navikavanju na činjenicu da se knjige prodaju na rafovima super, hiper i megamarketa. Obezvređivanjem knjige kao predmeta i njenim svođenjem na „artikal“ neminovno se obezvređuje i njen sadržaj. A to je stvarno tužno.

Izdavačka preduzeća koja su preživela transformaciju našeg društva u potpuno potrošačko, kao i ona koja su se u njemu rodila, bore se za opstanak na jedini moguć način: tako što i sama učestvuju u sveopštoj trci za novcem i prilagođavaju se novim pravilima koja nalažu zakoni tržišta. To znači da se naslovi starijih i manje poznatih autora, ma koliko njihova dela bila zanimljiva i književno vredna, nikad neće naći na policama nama dostupnih knjižara, jer njihovo objavljivanje predstavlja poslovni rizik za izdavače kojima je važno da imaju što veću prodaju.

U toj trci već su stradale mnoge stvari za koje nam se nekad činilo da su veoma važne, a među njima se nalaze jezik, kultura, duhovne vrednosti, rad za opšte dobro. I naravno – knjiga.

Zbog svega navedenog, doneli smo odluku da ne učestvujemo u toj trci.

 

Šta mi time dobijamo?

Pre svega, izborom da delujemo kao neprofitna organizacija, zaštitili smo sebe od potrebe da se bilo s kim utrkujemo, kao i od mogućnosti da i sami počnemo da gubimo iz fokusa one vrednosti koje treba da nam budu najvažnije.

Zatim, ako ćemo već biti slabo ili nikako plaćeni, ovim sebi omogućavamo makar da radimo to što želimo onako kako sami smatramo da treba i najbolje što umemo, a ne pod diktatom izdavača, tržišta ili nekog trećeg entiteta koji bi na bilo koji način mogao da nas uslovljava.

U direktnoj vezi s tim, ovim omogućavamo sebi kao izdavaču potpuno slobodan izbor tekstova koje ćemo prevoditi i objavljivati i, što je još važnije, pružamo mogućnost čitaocima da naprave taj izbor i da izraze svoje želje u pogledu štiva koje bi voleli da čitaju na svom jeziku, a nisu mogli to da učine jer je prevođenje i objavljivanje tih dela neisplativo.

Napokon, budući da smo prostor za svoje delovanje pronašli upravo u vakuum zoni između klasika svetske i naše književnosti i popularnih naslova koji se najviše čitaju i traže, prevođenjem dela književnosti koja dosad nisu postojala na srpskom jeziku činimo mnogo više od udovoljavanja željama manjih i zanemarenih čitalačkih grupa:

  • Stvaramo interkulturalne veze odnosno ojačavamo one postojeće
  • Dopunjavamo i obogaćujemo izražajni korpus vlastitog jezika
  • Dodajemo deliće koji nedostaju u mozaiku međusobnih uticaja različitih jezika, književnosti, istorijskih perioda i pravaca
  • Možda najvažnije od svega: preuzimamo svoj deo odgovornosti u gajenju i očuvanju naše kulture, pismenosti i jezika i postajemo instanca koja svojim, iako obimom možda skromnim doprinosom, ponosno obavlja taj zadatak

Praksa u izdavaštvu i na tržištu knjigama u današnje vreme je takva da je promet velikog broja naslova iz najrazličitijih oblasti i žanrova veoma veliki, i da se atraktivni novi, ali i stari naslovi, prevode sa velikog broja jezika i izdaju u najkraćem roku. Imajući to na umu, nadamo se da će naša izdanja, iako možda unekoliko specifična i usmerena na određene i uske čitalačke krugove, uspeti da se izbore za svoje mesto u nepreglednom mnoštvu knjiga i naslova i da pronađu put do nešto šire čitalačke publike, i na taj način opravdaju svoje postojanje i rad koji u njih ulažemo.